Bez černý (Sambucus nigra)

„Před heřmánkem smekni a před bezem klekni“

Bez černý - květy

Bez černýSambucus nigra, latinský název, za nímž se skrývá neuvěřitelně užitečná léčivka známá každému z nás. Bez černý, patřící do čeledi zimolezovitých (Loniceraceae). Je neomylně rozpoznatelný podle krajku připomínajících, silně vonících žlutavě bílých květů. Určit se dá snadno i podle plodů, jimiž jsou černé bobule, známé bezinky. Rostlina, opředená tajemstvím,bájemi a magií. V současnosti opomíjená, avšak známá již za starověku, což dokladují zmínky starých lékařů,jak řeckých, latinských, tak i arabských. Léčivou sílu černého bezu zmiňují již Hippokrates, Galen, Rhazes a IbnSina (Avicena).

[quote_center]Bezu je prokazována  zvláštní posvátná úcta, protože léčí mnoho nemocí. Její oprávněnost dokládá úsloví: „Před heřmánkem smekni a před bezem klekni“.[/quote_center]

PICT1150P1370496

 

 

 

 

 

 

Mnohostranná léčivá síla této rostliny je nade vší pochybnost prokázána při praktickém užívání. Bez černý je keř, někdy i strom až 10 m vysoký. Má mnoho krajových jmen, jako např. smradinky kozičky, bezoví či bezinky apod. Říká se „Na bezu má vše léčivou moc“. Praktické výsledky dávají tomuto úsloví zapravdu. Bezinky výborně působí na řadu nemocí, jako je nachlazení, migrény, otoky, vodnatost,zápal plic, hematomy, ischias, neuralgie atd. Je i regulátorem krevního tlaku, tzn., že nízký tlak zvyšuje a vysoký tlak snižuje. Užívá se v podobě džemu, likéru, vína nebo šťávy. Ve všech těchto případech byla prokazatelně dokázána léčivá síla bezu. Pro jeho přípravu existuje mnoho předpisů. Překvapující je, že lidově užívané bezinky byly nejprve potravinou a posléze i lékem. Léčivá indikace byla známá jen u Basků a teprve v 19. století byla ověřena právě v Praze. Tato skutečnost je však ještě dnes nedostatečně využívaná. O šíření bezu se starají ptáci, je však velkou chybou, že místy se stalo módou jeho vysekávání. Jedná se totiž o dřevinu velmi užitečnou jak pro výživu ptactva, zejména na místech odlehlých a nepřístupných, tak o léčivku mimořádné kvality. Dříve byl vysazován  pro své léčivé vlastnosti. Je známá tradice, že vdávající nevěstě byly dávány darem dvě sazenice bezu, aby jednu nevěsta zasadila pod okno do zahrady a druhou u stodoly. Pod okno proto,aby nemocný mohl jen ze světnice otevřít okno a natrhat si potřebný lék a nemusel ani na zahradu. U stodoly proto, že bez odpuzuje např. brouka pilouse a chrání tak obilí ve stodole. Zajímavostí je i to, že odpuzuje hlodavce, myši a krysy. Čerstvé listy bezu vsunuté do chodby zapudí krtka ze záhonů a pařenišť. Odvar z květů je insekticidní, má repelentní účinek, ne však všeobecný. Bez má i nepřátele, plody napadá zavíječ paprikový, mladé větve zase napadá černá mšice. Snad právě obava před ní bývá důvodem k vysekávání bezu v zahradách. Avšak neprávem, protože tento druh mšic na ovocné stromy nepřechází. Jako droga se sbírají květy (květen – červen), listy (květen- červen), kůra (březen – duben), plody (srpen – září),kořen (doba neustálená).

Bez černý je krásná užitková i okrasná dřevina a zaslouží si naši úctu i ochranu.

P1380546 P1380547 P1380548 SONY DSC