"Naději lidstva nehledejte ve vládách, národech či náboženstvích, ale v srdci člověka."
Albert Schweitzer

Fauna

Fauna

Fauna – část přírody, kterou se zabývá zoologie. Živočichové. Fauna – dělí se mj. podle systematických kritérií např. fauna ptáků – avifauna, fauna měkkýšů- malakofauna, atp. Podle zeměpisných oblastí, podle ekologických hledisek,nebo podle velikosti ,mikrofauna, a megafauna.