"Naději lidstva nehledejte ve vládách, národech či náboženstvích, ale v srdci člověka."
Albert Schweitzer

Flora

Flora

Flora – Květena – Rostlinstvo – Botanika – soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v první řadě státy. Mohou to však být celky větší, jako jsou kontinenty. Mnohem častější se však jedná o celky menší. Každý stát se snaží zmapovat svoji flóru, a vydat jí jako herbář, nebo souhrnnou publikaci všech rostlinných druhů svého území. Řada zemí, ale tuto možnost nemá. Tuto funkci proto suplují různé mezinárodní organizace, nebo botanické instituce. Flora může také vyjadřovat označení užívané pro rostlinstvo daného biotopu „horská flora“, nebo období „třetihorní flora“. Vždy se však jedná o popis biodiverzity.