"Naději lidstva nehledejte ve vládách, národech či náboženstvích, ale v srdci člověka."
Albert Schweitzer

Historie

Historie

Historie – Dějiny – Minulost. Pojmy různého významu. Historie jako dění, které probíhalo v minulosti, tedy historická událost. Historie jako akceptant těchto historických událostí – vědní obor, který koliduje s pojmem historiografie. Minulost – termín označující události,které již proběhly. Minulost není ohraničena. Nevíme kdy začala, protože nevíme, kdy vznikl čas. Neustále se posouvá její konec. Okamžik, kdy jste dočetli tuto větu, je již minulostí. A tak zatímco budoucnost je neznámá, minulost může být prostředkem poznání. Minulost, je závislá na paměti. Podle presentismu minulost ani budoucnost neexistuje: neboť minulosti již není, budoucnost ještě není: existuje tedy vždy jen přítomnost.