"Naději lidstva nehledejte ve vládách, národech či náboženstvích, ale v srdci člověka."
Albert Schweitzer

Mikrosvět

Mikrosvět

Mikrosvět – část přírody, která se zabývá organizmy či částicemi o rozměrech menších než asi 10-8 cm. Tedy velikostmi mimo lidské vnímání. Tento svět není přímo pozorovatelný lidskými smysly. Jedná se o svět stejně tajemný jako megakosmos. K nahlédnutí do nich je třeba užít techniky. Do prvního mikroskop do druhého dalekohled. Pohledy do obou přinášejí fascinující pohledy, velká překvapení, ale i mnohá poznání.