"Naději lidstva nehledejte ve vládách, národech či náboženstvích, ale v srdci člověka."
Albert Schweitzer

Osobnosti

Osobnosti

Osobnost – souhrn vlastností, tvořících originální individualitu konkrétního jedince, směřujícího k realizaci životních cílů, rozvíjením znalostí a zkušeností v průběhu života. Civilizace jako celek se skládá z různých společenstev. Každé společenství se skládá z jedinců. Každý jedinec je neopakovatelným originálem, avšak ne každý je osobností ve smyslu, kterému se věnuje tato rubrika. Osobností, která svou existencí má významný vliv na utváření dějinných událostí. Tedy na skutky jenž ovlivňují jak současnost v níž osobnost žije, tak události, které mohou následovat dlouho poté, kdy postava již nežije. Naše dějiny dokládají díky historickým záznamům množství osobností, které se významně zapsali do utváření našich dějin, avšak mnohé z neznámých důvodů zůstávají na okraji zájmu i přesto, že jejich vliv byl celospolečensky významný.