"Naději lidstva nehledejte ve vládách, národech či náboženstvích, ale v srdci člověka."
Albert Schweitzer

Památky

Památky

Kulturní památky – Dědictví hmotné, které se dědí z minulých generací, udržuje v přítomnosti ve prospěch budoucích generací. Zahrnuje budovy, historická místa, památky, artefakty, atd., které jsou považovány za hodné uchování pro budoucnost. Patří mezi významné objekty archeologie, architektury, vědy nebo technologie specifické kultury. Dále díla přírody a člověka, a oblastí, včetně archeologických lokalit, které mají výjimečnou světovou hodnotu z historického, estetického, etnologického či antropologického hlediska. Dědictví přírodní – důležitá součástí kultury, zahrnující krajinu a přírodní prostředí, včetně rostlin a živočichů, vědecky známé jako biodiverzita. Často slouží jako turistický průmysl. A může přitahovat mnoho návštěvníků ze zahraničí, stejně jako lokálně.