Česko-slovenská fotografická soutěž Děčínská KOTVA 2013

Foto soutěž

O.p.s. Formica, ve spolupráci s fotoklubem EX OFFO, Českou federací fotografického umění, internetovým magazínem e-obzor, Českým svazem včelařů za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje vyhlašuje Česko-slovenskou fotografickou soutěž Děčínská KOTVA 2013 s názvem

Krajina plná medu.

Soutěž je vyhlášena pro ZŠ, střední školy, vyšší odborné školy a ostatní školská zařízení včetně DDM, jednotlivce i kolektivy. Soutěže se mohou zúčastnit i učitelé v rámci své školy.DSC_0820_8

Téma soutěže má čtyři okruhy:
1) Včelí společenstvo
2) Člověk včelař
3) Ze života včel
4) Pro Ústecký kraj navíc volné téma – „ Z mého kraje“

Pro všechna témata platí dvě kategorie.
A) Černobílé foto
B) Barevné

Do soutěže se přijímají snímky zachycující například život včelstev, jejich vývoj, historické a současné způsoby chovu a vývoj chovných zařízení (úlů), práci včelařů, včelařské pomůcky atd. Snímky zachycující včely jako významný prvek biodiverzity ekosystémů a významné opylovače. Dále pak včelí produkty, jejich význam pro lidstvo, a ostatní snímky odpovídající tématu soutěže.

Věková kategorie:  žáci a studenti  základních a středních škol bez omezení
Podmínky: autor musí mít trvalé bydliště v ČR, nebo SR
Rozměr fotografií:  20x30cm nebo jejich odvozeniny při zachování delší strany.
Formát JPEG-L  při rozlišení 300dpi.
Max. počet snímků je 10ks od autora.
Snímky se zasílají na CD nebo DVD.

Označení fotografií:
Všechny soubory musí obsahovat přílohu s těmito údaji:
– věk autora, jméno a příjmení, název jednotlivých fotografií, celou adresu včetně PSČ
– dále údaj o škole, její emailovou adresu a kontaktní osobu školy, která zajišťuje účast v soutěži ( to v případě, že se škola zúčastní společnou kolekcí).

Hodnocení provede odborná porota.
Z vybraných prací nechá vyhlašovatel na vlastní náklady zhotovit fotografie, z nichž bude uspořádána výstava, na jejíž vernisáži budou předány hodnotné ceny oceněným autorům. Cenu získají také tři vyhodnocené školy. O konání budou všichni včas informováni.

Upozornění:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou cenu neudělit, případně některé ceny sloučit do jedné. Ponechat si zaslaná CD, DVD k dalšímu využití, při zachování AP.
Zasláním souborů je vyjádřen souhlas s podmínkami a účastí v soutěži.

Uzávěrka soutěže: 30.4.2013
Vernisáž soutěže a předání cen:  říjen 2013
CD či DVD zasílejte na adresu:  O.p.s. Formica – Pod Chlumem 209, 406 02 Děčín 3

www.e-obzor.cz
kontakt:
Radek Tomášek
email: opsformica@email.cz
mobil: 724 872407

DSC_0819_9DSC_0796_4DSC_0797_8DSC_0781_2

Tato soutěž měla velký ohlas a tak bylo velmi těžké vybrat vítěze.  Můžete posoudit sami z galerie vybraných fotografií.

Také vernisáž k této již tradiční fotosoutěži  se velmi vydařila a zúčastnili se jí i vzácné osobnosti veřejného života nejen našeho kraje ,ale i ze Slovenska.