CHKO Křivoklátsko

Biosférická rezervace UNESCO

Křivoklát

Jako kráter v srdci Evropy obklopený věncem pomezních hor, je položena naše Česká zem.

Zimní pohled na zříceninu hradu Týřova
Zimní pohled na zříceninu hradu Týřova

Tam dole, téměř v centru té velké mísy je perla navlečená na vodní stužce řeky. Je to Křivoklátská vrchovina, jejíž tvář po tisíciletí modeloval bystrý tok řeky Berounky. Hluboké lesy s bohatostí divoké zvěře si již na úsvitu dějin oblíbili čeští panovníci, kteří svůj někdejší pobyt a velkou lásku k tomuto kraji trvale zapsali do dějin svými stavbami. Po jedné z nich dostala jméno i chráněná krajinná oblast. Je to národní kulturní památka, gotický hrad Křivoklát. Obdiv panovníků a touha lovit v hlubokých lesích byl jakousi prvou ochranou tohoto území …

Při toulkách v této CHKO se můžete setkat s mnoha zajímavostmi zástupců naší fauny a flory, některé z nich jsou i na fotografiích.

Z flóry je to například Koniklec luční, Kruštík modrofialový, Vratička heřmánkolistá nebo strom Jeřáb.

Koniklec luční český
Koniklec luční český
Koniklec luční český v PR Na babě
Koniklec luční – Na babě
Kruštík modrofialový2
Kruštík modrofialový
Kruštík modrofialový1
Kruštík modrofialový
Vratička heřmánkolistá 1
Vratička heřmánkolistá
Jeřáb muk
Jeřáb muk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z fauny můžeme v této oblasti obdivovat vzácnou Užovku podplamatou, Raka kamenáče nebo Roháče obecného.

Užovka podplamatá
Užovka podplamatá
Rak kamenáč
Rak kamenáč
Roháč obecný
Roháč obecný
Trilobit Conocoryphe sulzeri
Trilobit Conocoryphe sulzeri