Čmeláci (Bombus)- Neúnavní pracanti přírody

 Blanokřídlí–  (Hymenoptera)- včelovití (Apidae)
Čmelák zahradní
Čmelák zahradní

Asi všichni někdy viděli, nebo četli někdy pohádky o včelích medvídcích. Ano právě tyto včelí medvídci jsou čmeláci, kteří jsou příbuzní s včelou medonosnou. Zatím se vědcům podařilo popsat kolem 250 druhů z rodu Čmeláků, z nichž 30 druhů žije na území České republiky. Ještě ve 20. století se na světě vyskytovalo několik set druhů tohoto krásného, užitečného a velmi socializovaného hmyzu. V posledních třech desetiletích došlo k masovému úhynu druhů. Celosvětově vyhynulo přes 55% druhů čmeláků, mezi nimi i náš největší zástupce tohoto rodu, a to Čmelák obrovský ( B. Fragrans). Život čmeláků Mladá samička po oplození přezimuje v podzemní komůrce pod zemí. Na jaře, při rozkvětu prvních hmyzosnubných rostlin doplňuje energie, kterou spotřebovala přes zimu, z nektaru a pylu, který potřebuje jako zdroj bílkovin pro rozvoj vaječníků. Po doplnění energie se vydává hledat místo pro stavbu hnízda. Hízda čmeláků jsou jiná u každého druhu, např. podzemní většinou opuštěné nory hlodavců, kde staví čmeláci – Hájoví, Lesní, Sorojský, Zemní. Jiné druhy používají dutiny na budovách či skalách, např. čmeláci – Skalní a Zahradní. Některé druhy opuštěná ptačí nebo veverčí hnízda jako čmelák  Roktový .

Čmelák hájový
Čmelák hájový
Čmelák sající nektar
Čmelák sající nektar

Vybrané místo upraví na malou komůrku o něco málo větší než je ona sama, u vchodu vytvoří medový džbánek o velikosti hrášku. Dno komůrky pokryje vrstvou vosku, do které naklade vajíčka, která krmí a vlastním tělem zahřívá. Larvičky, které se vylíhnou, žijí z medového nektaru. Jak rostou, vytvoří okolo sebe zámotek ze kterého se 24. den vylíhnou dělnice. Uprostřed léta se ve hnízdě začnou objevovat samečkové, kteří mají jediný úkol, kterým je najít mimo hnízdo mladou samičku a spářit se. Páření probíhá na zemi podle druhových odlišností. Oplodněná mladá matka se vátí do starého hnízda, kde se nakrmí a odlétne hledat místo na přezimování. Koncem léta stará matka uhyne, ve hnízdě zůstanou pouze dělnice, které dokážou klást pouze neoplozená vajíčka, ze kterých se líhnou samečci, Staré hnízdo bez matky a potravy na podzim uhyne. Někteří lidé se milně domnívají, že čmelák nemá žihadlo, což není pravda. Čmelák jakožto příbuzný Včely medonosné má žihadlo, které používá pouze při ohrožení hnízda. Čmelák může žihadlo použít opakovaně, protože není zakončeno háčkem, jako u včely. Čmelák má ve svém těle jedový váček, který obsahuje jed, jenž je složením velice podobný jedu včely. Čmeláci jsou velmi užiteční. A protože se v současnosti jedná o silně ohrožený živočišný rod, který na člověka neútočí, nezabíjejme, netýrejme, ale i jinak neohrožujme tyto krásné a velmi zajímavé létající medvídky přírody. Nebuďme jako lidský druh odpovědní za to, že jich tolik vymírá. Mějme na paměti, že tito neúnavní pracanti a pomocníci, patří do malé skupiny hmyzu, která je aktivní i za nepříznivého počasí a tím jsou pro přírodu nepostradatelní.   Čmelák je celosvětově ohrožený živočišný rod, například jen v USA jeho počet klesl o 90%. Snažme se, aby s námi žil i nadále.

Čmelák rolní
Čmelák rolní