Drozd kvíčala (Turdus pilaris) – známý také jako Kvíčala obecná.

hladovci

Drozd kvíčala (Turdus pilaris) – známý také jako Kvíčala obecná.

Hojný pták unikající pozornosti.

drozd kvíčala
drozd kvíčala

Drozd kvíčala je typickým zástupcem společenských druhů ptáků. To znamená, že žije ve velkých hejnech, která se potulují krajinou a hledají potravu. Tu činí v letním období zejména hmyz, žížaly, měkkýši apod. Ovšem v zimním období, kdy tato potrava mizí, přechází na ozobávání všech možných druhů bobulí. V oblibě má jeřabiny, ale může napáchat i značné škody na vinicích, zvlášť pokud na ně podnikne nálet mnoha set hlavé hejno. Tento pták byl v minulosti myslivecky lovnou zvěří a lovil se pro konzumní účely. Pečené a nadívané kvíčaly bývaly vyhlášenou pochoutkou nejedné „panské“ hostiny. Není prokázáno, zda jeho lov měl podíl na tom, že jeho stavy v minulosti značně poklesly. Jistě je, že dnes se jedná o ptáka hojně rozšířeného. I když nelze přesně stanovit početní stavy, odhaduje se v mezích 500 – 750 000 hnízdících párů. Drozd kvíčala je velikostí srovnatelný s dobře známým kosem černým. S velikostí těla okolo 25 cm a rozpětí křídel okolo 40cm. Jeho váha se může pohybovat v rozmezí 75 – 150 gramů. Patří mezi pěvce, i když jeho zpěv asi nikoho neohromí. Ozývá se štěbetavě cvrčivým hlasem. Kvíčaly jsou dobrými rodiči. Ročně mohou mít až dvě snůšky a to až o šesti mladých.

samička na hnízdě
samička na hnízdě
rodinka
rodinka

 

 

 

 

 

 

Mláďata se rodí po 12-14 dnech sezení. Zajímavostí je, že na vajíčkách sedí jen samička. Mláďata opouštějí hnízdo po dvou týdnech, ale to se již na jejich výchově podílí i sameček. Hnízdí většinou v rozsoše stromu nevysoko nad zemí a převážně v kolonii až o několika desítkách hnízd. Žije v sadech, parcích, lesích a na loukách. Zbarvení těchto ptáků je u obou pohlaví stejné a je dobře patrné z fotografií. Rozšířen je po celé střední Evropě a díky svému zbarvení je naprosto nezaměnitelný. U nás hojně hnízdí, ale je i tažný či migruje. Drozd kvíčala ale není „beránek“. Má i jednu nepěknou vlastnost a tou je značná agresivita vůči jiným ptákům. Ta se projevuje zejména v zimním období, kdy je nedostatek potravy. Tehdy dokáže velmi důrazně odhánět od zdroje potravy jiné ptáky do své velikosti.

malý haluzník
malý haluzník
na hnízdě
na hnízdě

 

 

 

 

 

 

Pro zajímavost uvádíme příklad, jak jsou dnes zařazování živočichové – zde ptáci podle vědecké klasifikace.

Říše:   živočichové  (Animalia) Kmen:   strunatci  (Chordata) Podkmen:   obratlovci  (Vertebrata) Třída: ptáci:   (Aves) Podtřída:   letci  (Neognathae) Řád:   pěvci  (Passeriformes) Čeleď:   drozdovití  (Turdidae) Rod:   drozd  (Turdus)

potrava
potrava
žebronící holátko
žebronící holátko