Dudek chocholatý (Upupa epops) – vzácný klenot naší přírody

v plné kráse

 

dudek chocholatý
samička dudka

Dudek chocholatý (Upupa epops) je pták z řádu srostloprstých, kam patří také ledňáček říční, vlha pestrá a mandelík hajní. Pro dospělého dudka, který je velký asi jako hrdlička, je charakteristické především jeho rezavě plavé zbarvení a bílé, podél tmavě skvrnité břicho.Typická je rovněž jeho chocholka, která se skládá z dvojité řady per. Silou svalů chocholku staví a rozkládá nebo skládá nazad. Dudek žije roztroušeně v otevřené krajině nížin a pahorkatin s nízkou intenzitou zemědělské výroby (sady, pastviny), na lesních okrajích a v řídkých listnatých lesích s dostatkem stromových dutin. V přírodě ho přistihneme na zemi, kde vyhledává svoji potravu. Jeho let je vlnovitý, s častým vychýlením směru a zvláštním máváním jeho kontrastně zbarvenými křídly. Jeho hlas zní jako charakteristické zvučně jedno- až víceslabičné (3–5) up-up-up.

malý hladovec
krmení

Ještě donedávna hnízdil dudek u nás celkem pravidelně a místy zcela běžně. Až do doby kolem r. 1950 hnízdil dudek pravidelně zvláště na jižní Moravě, dále v Polabí, na Benešovsku a na hrázích rybníků Třeboňské pánve. V letech 1950–60 však dudek u nás takřka vymizel a dnes i v oblastech, kde byl dříve hojný, hnízdí jen ojediněle a ještě nepravidelně. Častěji hnízdí pouze na jižní Moravě na Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku. V současné době (2014–17) se však jeho hnízdní početnost v těchto oblastech začíná potěšitelně zvyšovat.

nenasyta

nenasyta