Formica

Obecně prospěšná společnost Formica byla založena v r. 2005 se záměrem šíření naučně populárních informací. Předmětem její činnosti jsou nakladatelské a vydavatelské služby.

O.p.s Formica je nevládní, apolitická, nezisková organizace, která díky sponzorským a ostatním partnerským vztahům může vykonávat a rozvíjet svou činnost se zaměřením na historiografii, přírodu, etnografii a další obory tvořící národní geografii a identitu.

Společnost si klade za cíl, svou vlastní formou představovat všechny tyto oblasti a přispívat tím k prohlubování povědomí veřejnosti s identitou a dějinným odkazem této země. Činnost o.p.s Formica lze chápat jako snahu o podporu národního cítění a sounáležitostí s historickým vývojem společnosti.