Hrad Jestřebí – památka, která mizí

Hrad Jestřebí – památka, která mizí.  P1270676

Hrad Jestřebí byl založen vlastníky zdejší krajiny Berky z Dubé. Stalo se tak okolo r. 1400 a stavitelem byl Hynek Berka z Dubé. Obec samotná však nepochybně existovala již dříve a to před r. 1295. Vyplývá to z predikátu Ronovce Hynka z Jestřebí. Obec Jestřebí v roce 2015 nepochybně důstojně oslaví neuvěřitelných 720 let od svého založení. Pojďme ale k hradu samotnému.  Dnes se již jedná o romantickou zříceninu, která je v rovinaté krajině zdaleka viditelná. Hrad sám se nacházel na 30m vysoké skále a ještě v ne příliš vzdálené minulosti (200 let) připomínal svým vzhledem zakotvenou loď. Díky zvětrávání a neblahé činnosti lidí docházelo v minulosti a i dnes k řícení masivu a pohled na kdysi hloubu krajiny je dnes velmi tristní.

Dějiny a historie neměly mnoho příležitostí k napsání fantaskních pamětí, kterými se mohou chlubit podobné stavby. Hrad byl spolu s městem Českou Lípou již r. 1426 dobyt husity. V tomto válečném období náležel husitskému hejtmanovi Jindřichovi Hlaváčovi z Dubé. Po válkách, Jindřichův syn Čeněk z Dubé a Pancíř ze Sloupu přeměnili hrad na sídlo loupežné bandy, která pořádala do Lužice lapkovské výpravy po boku Vartemberků. Před trestnou výpravou vojsk Šestiměstí  r. 1444, Čeněk prodal narychlo hrad Janu Smiřickému, který byl však za zradu krále Jiřího z Poděbrad r. 1453, popraven.  Smiřického dědicové r. 1480 prodávají državu Kryštofovi z Vartemberka. Avšak zanedbávaný hrad pustl, a v 16. století zchátral natolik, že k roku 1547 se již uvádí jako pustý. Dnes je zřícenina místem romantických výletů, lehce dostupná ze silnice vedoucí z České Lípy na Doksy.

 

P1270680