Kamzičí trápení

Já, kamzík horský (rupicapra rupicapra), žaluji.

Kamzík na skalní římse
Kamzík na skalní římse
Kamzík ve střehu
Kamzík ve střehu

Žaluji matce přírodě, protože nemám komu jinému, na vás lidi. Mám k tomu závažný důvod. Jeden „fořt“ nám při krmení vyzradil, že lidé placení za ochranu přírody a krajiny, nás kamzíky chtějí vyhubit. Ano, nelidsky, bezdůvodně a s nabobstvím sobě vlastním vyhubit. Nevěříte? Pak si přečtěte sborník referátů celostátní konference; Myslivost-její poslání a význam v kulturní krajině. Tam se na straně 32 mimo jiné dočtete: Pro myslivecké využívání, zvláště chráněných území je nutné postupně prosazovat vyloučení chovů geograficky nepůvodních druhů velké zvěře (muflon, daněk skvrnitý, jelen sika, jelenec běloocasý, kamzík horský). Tak co vy na to?

Kamzík na skalní římse 2
Kamzík na skalní římse 2

Dnes již školáci vědí, že díky archeologickým nálezům kosterních pozůstatků je dokázána naše přítomnost na území této země. No vidíte, zase jste to vy lidé, kteří rozhodujete o tom, jaká že to budou ta zvláště chráněná území. Přitom je chráníte ne před námi zvířaty a rostlinami, ale před sebou samými. Jste to totiž Vy, kdo ničí a škodí přírodě nejvíc, a ještě si osobujete právo rozhodovat o tom co je, a co není dobré “. Pro vás?  Já, kamzík, obohacuji přírodu svou přítomností jako další druh fauny. Jezdíte za námi desítky a stovky kilometrů, abyste nás viděli. Pořádáte zájezdy a poznávací tábory, abyste nás poznali. Užíváte naše jméno v názvech svých hotelů, restaurací či penziónů. Hlava kamzíka vám slouží jako emblém či firemní štít. Přitom nás žije v zemi jen něco okolo 400 kusů. Dvě stovky v oblasti Hrubého Jeseníku, a stejně tak v Lužických horách na Studenci.

A já se tedy ptám! Domníváte se, že vaše společnost našich několik stovek kusů ekonomicky neunese? A co například zvěř černá (divoká prasata)? Té žije v přírodě několik desítek tisíc kusů, ta Vám nevadí? A rozhodně škodí mnohem víc než my. My kamzíci do přírody patříme. A proč? Prostě proto, abychom v ní byli. A vás, jako „pánů tvorstva“, je povinnost nám to umožnit stejně, jako desítkám ostatních druhů. Planeta Země patří totiž všem!

Laň s kamzíky u krmeliště
Laň s kamzíky u krmeliště

 

 

Váš kamzík horský