Když zvony zní

Zvony

Zvony provázejí lidstvo od doby, kdy dokázalo ovládnout znalosti o tavení kovů. Nález zvonu v Ninive z 3. tisíciletí př. n. l. je asi nejstarším dokladem o výrobě zvonů. Hlas zvonu má neobyčejný účinek na lidské vnímání a snad i proto se stal v minulosti nástrojem, který ovlivňuje lidské nitro i dnes.

Každý zná pocit, jaký vyvolává znění zvonů, ať již svolávají k bohoslužbě, upozorňují na bezpečí, oznamují čas nebo vyprovázejí zesnulé a jejich poslední cestě. Hlas zvonů je prostě magický. O první lité zvony se zasloužili křesťanští mniši od 5. století nového věku. V těch dobách jsou zvony užívány především v klášterech. Širší užití na kostelích a ve městech přichází až v 10. století. Nejstarší zvony na našem území pochází z 9. století. Počátky odlévání zvonů v českých zemích se datují do 14. století.  Zvony jsou známé a používané po celém světě. Technologie výroby zvonů se od 16. století téměř nezměnila, lze s nadsázkou říci, že je jakousi „alchymií“. Především složením materiálů, ze kterého se zvon odlévá, a který se nazývá zvonovina.  Každý zvonař si chrání své výrobní postupy i složení materiálů. Zvonovina je v podstatě slitina tvořící pružný, velmi tvrdý materiál nazývaný bronz. Bývá zlatavé až stříbřitě lesklé barvy. Obecně lze říci, že jde o slitinu složenou ze 78 % mědi, 22 % cínu a případně dalšími přísadami. Procentuálně nepřesahujícími 2 %.

Náš nejstarší dochovaný zvon s datací lze vidět v Chebu. Odlit byl r. 1286. Dnes je uložen v muzeu v Chebu. Jako nejstarší dosud funkční zvon je uváděn zvon Vilém v Havlíčkově Brodě, pocházející z r. 1305. Jak to však v Čechách bývá, vždy se objeví nová fakta, která tvrdí, že Vilém je o 30 let mladší a tudíž prvenství by měl získat zvon z kostela v Benešově datovaný r. 1322.

Na Moravě pak náleží prvenství zvonu z kostela sv. Tomáše v Brně z r. 1393. Nejstarším pak zvonem Pražským, je zvon s datací 1485 a nachází se v Praze, ve strahovském klášteře. Zvon nese jméno Kateřina. Pro zajímavost uvedeme, že klášter v Břevnově uchovává kompletní sádrový odlitek zvonu z r. 1313. Zvon sám však byl zničen během Květnových událostí r. 1945.

Pro úplnost ještě uvádíme, že největším našim zvonem je zvon nesoucí jméno Zikmund a nachází se ve zvonici Katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Jeho váha je udávána 16,5 tuny.  Největším zvonem na světě je známý zvon Car Kolokol III. nacházející se na kamenném postavci u Věže Ivana Velikého v moskevském Kremlu a vážící 160 tun. Ovšem největším zvonem všech dob byl svého času zvon Dhammazedi v Barmě. Jeho váha byla 294 tun. Ve snaze tento zvon ukrást, portugalský dobrodruh De Brito r. 1608 nezvládl převoz a zvon díky jeho chamtivosti skončil na dně řeky Yankun. Zatím se nikomu nepodařilo zvon odtamtud vyzvednout.