Kos černý

Kos černý-Turdus merula

9

 

O kosu černém se dá říci, že je notoricky známým ptákem. Jeho černé opeření zná bezpochyby každý. Ne každý již ví, že původně byl ptákem lesním, který se adaptoval na pobyt v blízkosti lidských sídel, kde v dnešní době převážně hnízdí a žije. Neznamená to však, že se celá populace z lesů vytratila. V lesních biotopech zůstává i nadále hnízdit a žít nezanedbatelná část těchto ptáků ve smutečním šatu, jsou však tažní. Pravdou ale je, že populace žijící v blízkosti lidí změnila své zvyklosti, přivykla a využívá výhod s tím spojených.

Příkladem může být náročnost na shánění potravy. Zatím co plaší kosi lesní se živí hmyzem, žížalami či plži, případně nepohrdnou ani lesním ovocem jako jahodami, borůvkami apod.

7

Takzvaní kosi městští jsou ve srovnání se svými lesními příbuznými vychytralejší i mnohem drzejší. I když dobře snášejí hluk, zachovávají si jistou míru plachosti. Jejich jídelníček je obohacen nad rámec kosů lesních o to, co najdou v blízkosti lidí. Velmi rádi si také přilepšují u krmítek, odkud zahání jiné druhy ptáků. Tito kosi se stávají všežravými zásluhou rozmanité potravní nabídky. To vede k větší populační hustotě než u lesních příbuzných. Snadnější a pohodlnější získávání potravy i zimě a to spolu s příznivějším mikroklimatem sídlišť, dovoluje kosům přezimovávat.

5

 

 

 

6

Kos černý hnízdí v dubnu až červenci a to i dvakrát až třikrát ročně. Hnízdem je hluboká půlkulovitá miska, vybudovaná ze stébel suchých trav, kořínků a větviček dosti pevně slepených hlínou. Hnízdo bývá umístěno v rozsoše stromu či keře nevysoko nad zemí. Často ale také ve výklencích zdí, na římsách budov, verandách a balkonech. Hnízdní teritorium obsazuje jediný pár. Kosi na svém území nestrpí cizí kosí vetřelce a nekompromisně je zahánějí. Samička do hnízda snáší obvykle 4 – 6 modrozelených vajíček, která na sobě nesou rezavé skvrnky. Na vajíčkách sedí sama po dobu, než se líhnou ptáčata. Děje se tak mezi 13 – 14 dny. Mláďata krmí a starají se o ně oba rodiče. Za zhruba 12 – 16 dnů mladí kosi opouštějí rodné hnízdo, ale neosamostatňují se. Rodiče je ještě okolo dvou týdnů nadále přikrmují. Kos černý jak jsme již uvedli v jiném příspěvku, patří mezi desítku našich nejlepších zpěvných ptáků. Nejpůsobivěji a nejemotivněji zní kosí píseň za teplých podvečerů nebo po dešti, kdy utichá denní lomoz a hluk, a melodické tóny mistra pěvce se nesou daleko do kraje. Zajímavostí může být že se kos černý dožívá až 20 let věku.

4

3

 

2

 

1

 

8