Křížová hora

Jiřetín

 jiřetín3_J_Stejskal

Křížová hora v Jiřetíně pod Jedlovou  je jedním z pěti míst v Čechách, která mají magickou sílu.

Jedná se o kopec se zvláštní vibrací. Jeho energii pociťují hlavně ti, kdo jsou senzitivnější, ale také ti, kdo přicházejí vyčistit svá srdce i duše. Neexistuje vědecké vysvětlení pro tento jev. Je nutné ho prostě přijmout jako fakt. Je z minulosti známým a uznávaným poutním místem, hojně navštěvovaným i dnes. Ožívá nejvíce v sobotu a neděli nejbližší ke 14. září, kdy se v obci koná Svatojiřská pouť. K jejímu vrcholu vede křížová cesta, na temeni zakončená kaplí. Symbolizuje 14 zastavení Ježíše při jeho biblické cestě pod křížem, při níž byl ukřižován. Jedenáct zastavení představuje jedenáct kapliček. Každá nese reliéf s výjevem toho každého zastavení .

Historie dokládá vznik tohoto poutního místa, který se datuje rokem 1796. Opírá se při tom o dvě odlišné varianty, v podstatě legendy.

První vypráví o duchovním správci Michaelu Gűrtlerovi, který si pro svá zbožná rozjímání vybíral osamělá místa. Ten zde nechal v r. 1699 postavit kříž. Později jich zde mělo stát 14. Druhá je o sedmi bratrech protestantech z rodiny Donthů, kteří se po smrti svého otce nechtěli zpronevěřit své víře. Před protireformním nátlakem katolíků se rozhodli raději odejít do ciziny. První den dorazili na Breitberg (saské Großschönau). Zde se rozhodli přenocovat. S trudnými myšlenkami a unaveni se ukládali k spánku. Té noci se všem zdál stejný sen. Zjevil se jim Spasitel a volal je zpátky. Dohodli se tedy, že nejmladší z nich, který byl stejně nemocný, se vrátí, převezme otcův majetek a přestoupí na katolickou víru. Po svém návratu nechal nemocný Donth vztyčit kříž na místě dnešní Getsemanské zahrady a uzdravil se. Tato událost se rychle rozšířila a začali sem chodit prosebníci ze širokého okolí.

Celý komplet nevznikl najednou, ale byl postupně rozšiřován do dnešní podoby. O jeho vznik se nejvíce zasloužil jiřetínský farář Gottfried Liessner. Ten nechal v roce 1759 postavit zděné kapličky, dřevěnou kapli a boží hrob na vrcholu. Roku 1764 přibyly sochy učedníků, Jakuba, Petra a Jana. Ve stejném roce byla vedle kaple vybudována studna a celý komplex vysvěcen. Studna sama je zvláštností neboť přesto,že nemá vlastní pramen, nikdy nevysychá. Roku 1779 ničivý orkán zbořil dřevěnou kapli, ale jako zázrakem zůstal původní kříž nepoškozen. Ten byl v r. 1791 přenesen do nové zděné kaple na vrcholu a umístěn nad hlavní oltář, kde se nachází dodnes. Zajímavostí je skutečnost, že kříž nevykazuje stopy poškození a není ani napaden červotoči, přestože je zhotoven ze dřeva. K vysvěcení kaple došlo roku 1796. Kamenné stupně u jednotlivých kapliček byly vyhotoveny v roce 1843. O šestnáct let později přibyla plastika Spasitele s trnovou korunou nazvaná Ecce homo neboli „ejhle člověk“, to bylo v roce 1859. K jejímu vysvěcení došlo v roce 1862. Plastika Panny Marie Neposkvrněné nese letopočet vzniku rok 1869. V dolní části křížové cesty je plůtkem ohraničená partie, nazývaná Getsemanská zahrada. V ní se nacházejí plastiky modlícího se Spasitele a anděla držícího kalich.

    jiřetín6   jiřetín2   jiřetín5   jiřetín1