Lidé a hmyz

Slunéčko čtyřtečné

Se vznikem vesmíru přišla i fyzikální veličina „ čas“.

Čas má na svědomí dějinný vývoj všeho. V jeho běhu se zrodilo vše, co nás obklopuje, ale zrodil se i sám člověk. V jeho běhu také vše jednou neodvratně skončí. Není však nutné v tuto chvíli propadat obavám. Bude-li lidstvo rozumné, stane se vše až v daleké budoucnosti.

Z pohledu vývoje hmyzu, který probíhá již miliony a miliony let, je člověk pouhým mladíkem a je to právě člověk, který se musí s hmyzem naučit žít. I když v mnoha z nás pohled na některé druhy vyvolává smíšené pocity nebo odpor, je nesporné, že hmyz má jedinečnou úlohu v ekosystému světa. Ačkoliv se to nezdá, měli bychom být hmyzu za mnohé vděční. Kupříkladu domestikované včele medonosné, která již více než 7000 let poskytuje nám lidem nenahraditelné produkty. Také motýl bourec morušový, který se stal nesamostatným chovancem lidí, a který se ve volné přírodě již téměř nevyskytuje, produkuje po mnohá staletí až dodnes jedinečné přírodní hedvábí.

Ploštice
Ploštice

Postupně lidé přišli na to, že lze chovat i některé další druhy jako dárce barviva, kterým je např. červec nopálový aj. Časem lidé vypozorovali, že hmyz potřebují i z mnohem závažnějších důvodů. Poznali, že plodiny nepřinesou žádnou úrodu bez opylování hmyzem. Objevili dravé druhy hmyzu, které likvidují ničitele jeho úrody. Slunéčko sedmitečné se pro něj stalo hubitelem mšic. Mravenci lesní rodu „formica“ pak nejlepšími ochránci lesních kultur proti pilatkám a mniškám. Bylo by nemyslitelné vypustit stáda domácích zvířat na pastvu do krajiny, v níž by chyběli brouci chrobáci. Hmyz je nenahraditelným likvidátorem rozličných odpadků (výkaly, zdechliny). Každý si všimne ve skříních zničených šatů, objeví zlověstné dírky ve dřevěném nábytku stejně jako ohlodanou zeleninu. To vše jako výsledek hmyzích škůdců. Obáváme se nebezpečných chorob přenášených hmyzem. V těchto obavách, případně hněvu nad působenými obtížemi se lidé obracejí k chemii. Mají za to, že ona jim všemocně pomůže snadno a rychle vyřešit problémy, které přináší hmyz. Ale pozor, bylo by neuvážené a nebezpečné pro lidstvo likvidovat hmyz stylem „hlava nehlava“.

Kněžice zelená
Kněžice zelená

Každé zjednodušování problémů je scestné a může zapříčinit postižení té skupiny, bez níž se lidstvo nedokáže obejít. Následná kalamita by mohla být nekonečně horší než ta, s níž se chceme vypořádat. Jaké je tedy řešení? To nejschůdnější. Prostě bádat, bádat a zase bádat. Jen tak lze objevit, poznat a pochopit zákonitosti hmyzího světa a jeho úlohu v přírodě. Zasahovat pouze tam, kde je to nevyhnutelné a hledat rozumná řešení pro oboustranně prospěšné soužití s touto skupinou tvorů a tvorečků.

Střevlík Dromius quadrimaculatus
Střevlík Dromius quadrimaculatus
Střevlík zlatý
Střevlík zlatý