Loreta v Rumburku

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice.

V centru města, nedaleko bývalého zámku, najdete přesnou kopii italského renesančního originálu, nejsevernější loretu České republiky a někdejší duchovní centrum města. Architektonicky cenná Santa Casa (Svatá chýše) je kopií domku Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování Panně Marii o narození Spasitele, byl v něm vychován Ježíš a umíral Josef. Jako jediná u nás měla rumburská Loreta střechu doplněnou o soubor soch (od Franze Bienerta ze saského Schirgiswalde), které nyní zdobí vstupní schodiště. O výstavbu lorety a přenesení sacra posvátného místa z italského Loreta do Rumburku se zasloužil majitel panství a vyslanec habsburského trůnu ve Vatikánu, kníže Anton Florian z Liechtensteina. Úcta k Panně Marii byla v rumburské Loretě spojena se třemi desítkami zázračných uzdravení poutníků, které zaznamenaly pamětní knihy. Vlastní loretánská kaple s milostnou sochou Černé madony (1694) byla podle plánů a za dohledu významného rakouského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta dokončena a vysvěcena 15.9.1707. Do konce 18. století vyrostla ještě vstupní budova, ambit se čtyřmi kaplemi a poutní objekt Svatých schodů (Scala Sancta), které symbolizují schodiště, po němž Ježíš stoupal do paláce Piláta Pontského pro rozsudek smrti. Výstavbu významného mariánského poutního místa severních Čech ukončila ve 30. letech 20. století stavba kaple sv. Josefa. Loreta byla postavena jako součást areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna). V péči kapucínů zůstala až do násilného zrušení kláštera v květnu 1950. Po zpřetrhání původních vazeb v polovině 20. století trpěla dlouhodobou neúdržbou. Za kulturní památku byla prohlášena roku 1964. Od roku 1996 prochází celkovou stavební a restaurátorskou obnovou.

Soška Černé madony

Spojovacím článkem současného využití loretánské kaple je symbol Svaté rodiny. V tomto duchu se připravuje řada kulturních a společenských akcí, které mají do rumburské Lorety přivést za poznáním, ztišením i chvílí odpočinku celou rodinu. Rodiče a děti mohou společně prožít čas např. v květnu během Loretánské muzejní noci, v srpnu při tři sta let staré církevní odpustkové slavnosti Porciunkule, nebo v září při hudebních a divadelních Loretánských slavnostech. Připraven je koutek na hraní i soutěžní kvíz pro zvídavé návštěvníky. Ročně objekt navštíví na 6 000 osob.

Loreta interier Santa Casy
Loreta interier Santa Casy
Sousoší u vstupu do Lorety
Sousoší u vstupu do Lorety