Masožravé rostliny – Adély naší přírody

Rosnatka
Rosnatka

Pokud máte rádi naše české komedie, tak jste jistě shlédli komedii Adéla ještě nevečeřela. Hlavní hrdinkou této komedie je často velmi hladová, obrovská masožravá rostlina Adéla. I v naší přírodě se můžeme s těmito masožravými nebo-li hmyzožravými rostlinami setkat a oproti filmové Adéle nám nic nehrozí . Jejich živou potravou je totiž většinou hmyz a malí vodní živočichové. Masožravé rostliny obvykle rostou na místech, kde je půda velmi chudá na živiny, nejčastěji rašeliniště a podmáčené louky. V Česku je většina masožravek vzácná a velmi chráněná. Důvodem ohrožení našich druhů masožravých rostlin je nejčastěji úbytek vhodných stanovišť pro jejich růst. Na našem území se můžeme setkat s 13 původními druhy a jejich dvěma kříženci – Rosnatka,Tučnice a Bublinatka v oblastech Šumava, Českolipsko, Jeseníky, Třeboňsko, Beskydy a další.

ROSNATKA Drosera – rod dvouděložných hmyzožravých rostlin z čeledi rosnatkovitých (Droseraceae)Rosnatky rostou na bažinných místech, hlavně v rašelinách mezi mokrým mechem Dužnaté listy posázeny jsou na celém hořejším povrchu červenými, dlouhými hrubými chlupy, jež končí kulovitou žlázkou, jako rosa se třpytící. V této lepkavé žlázce je obsaženo hodně pepsinu. Jakmile usedne hmyz na list, podráždí se pletivo v čepeli listové a list i se žlázami počne se od kraje k prostředku svinovat, až obejme přilípnutý hmyz a hojné žíravé žlázky přitisknou se k tělu oběti. Působením pepsinu se hmyz vstřebává do pletiva .

Bublinatka jižní
Bublinatka jižní

BUBLINATKA JIŽNÍ (Utricularia australis) je jedním z mnoha druhů plovoucích masožravých rostlin Je to jednoletá nebo vytrvalá hmyzožravá rostlina s tenkými, na hladině splývajícími nebo ponořenými lodyhami bez kořenů. Nejdříve vyrůstá lodyha jednoduchá, později se větví v růžicovitě rozložené, hustě olistěné větvičky. Můžeme ji najít  téměř na celém našem území, od nížin až do podhůří.

Roste hlavně ve vodách měkkých, kyselých až neutrálních, na plném slunci i v polostínu. Je velmi závislá na prostředí, zahubí ji jakýkoli zásah do vody. Tučnice česká (Pinguicula bohemica) patří do čeledi bublinatkovitých (Lentibulariaceae), rodu tučnice (Pinguicula). Vyskytuje se  na slunečných nebo polostinných stanovištích, kde je vysoká hladina spodní vody, její listové růžice snáší i dočasné zaplavení. Substrátem jsou slatiniště na vývěrech vod s vysokou koncentrací uhličitanu vápenatého. Její výskyt je vzácný, v přírodě se s ní můžeme setkat na Českolipsku, kde je českým endemitem, tedy rostlinou vyskytující se pouze v této oblasti.

Společenství rosnatek okrouhlolistých
Společenství rosnatek okrouhlolistých
Kvetoucí bublinatka jižní
Kvetoucí bublinatka jižní

Tučnice obecná je také velmi vzácná masožravá rostlina, ale jen v několika málo lokalitách Českolipska, Polabí, Šumavy i vzácně jinde se s ní můžeme setkat. Některé šlechtěné odrůdy masožravek je možné pěstovat i doma, ve skleníku nebo v okrasné zahradě. Často bývají chloubou botanických zahrad a výstav. Pěstitelé se sdružují ve sdružení pěstitelů masožravých rostlin, kde si vyměňují své zkušenosti i se snaží zachránit naše masožravky v přírodě. Byla by velká škoda, kdyby z naší přírody zmizely tyto pozoruhodné vzácné rostliny, naučme se je proto poznávat a chránit.