Morové sloupy – Černá smrt

Chrudim

Stojí, ano, stojí v tiché a neúčastné velebnosti jako němí svědkové dob minulých.

Sloup v Olomouci
Sloup v Olomouci

Jsou pamětníky dob, kdy se Evropou valily nejen války, ale i morové epidemie. Nemoc v té době tak strašná, že si vysloužila přízvysko „Černá smrt“. Dokladem jejího řádění jsou desetitisíce mrtvých po celé Evropě. Na památku a k pietě oněch dob se dochovalo množství různých památek. Mohou to být různá místa s dochovanými kosterními pozůstatky obětí v podobě „kostnic“ nebo některé další. U nás se dochovalo velké množství tzv. „morových sloupů“. Bývaly stavěny jako poděkování za odvrácení, případě odeznění morové epidemie. Atributem morového sloupu je sv. Roch, či některý jiný z přímluvců jako sv. Karel Bartolomejský, sv. František Xaverský, sv. Florián či sv. Barbora. Jindy se může jednat o tzv. sloup mariánský, na jehož vrchní části zpravidla najdeme plastiku zvanou Immakulata. Jde o sochu Panny Marie neposkvrněné. Bává provedena jako prostovlasá se zkříženýma rukama na prsou.

Litoměřice
Litoměřice

Mnohé z našich morových sloupů jsou opravdovými skvosty. Budete li pozorní na svých cestách po naší vlasti, poznáte, že se nacházejí na mnoha místech. Dokonce i na návsích vesnic a obcí v místech, kde by se tak nákladný a honosný stavební prvek ani nepředpokládal. Mají nejrůznější tvary a výzdobu. Jsou monumentálnější, ale i prostší ve své okázalosti. Mají však jedno společné, jsou pamětníky „černé smrti“ a zbožným poděkováním za její ukončení, případně odvrácení.

Teplice
Teplice

K velké morové ráně došlo již v polovině čtrnáctého století. Tenkrát zahynula téměř polovina obyvatel v celé Evropě. Zapříčinila hospodářský rozvrat, a způsobila tak vleklé náboženské války. Největší morové epidemie však vypukly za třicetileté války. Nejvíce morových sloupů je u nás proto barokních. Na jejich výzdobě se podílely často ti největší a nejznámější umělci doby. Známý je morový sloup stojící v Teplicích v Čechách na zámeckém náměstí. Jeho výzdobu obstaral sám veliký mistr Matyáš Braun. Každý z morových sloupů stojí za pozornost, každý je památníkem konkrétní doby, a svědkem časů nelehkých. Je mementem, v němž se odráží bázeň i víra v lepší budoucnost. Máme mnoho takovýchto objektů.

Žatec
Žatec

Za zmínku jistě stojí ten v Chrudimi, Poličce, Teplicích, ale i ostatní stojí za mlčenlivé rozjímání, pokud stojíme v jejich blízkosti. Jeden z nejvýznamnějších stojí v Olomouci. I když není zcela jasné, zda jde přímo o morový sloup, byl zařazen jako chráněná památka UNESCO. Jedná se o mariánský sloup Nejsvětější trojice. A proto vždy, když budete stát u morového sloupu, vzpomeňte na dobu, která předcházela dnešku s pietou, a vzpomínkou na zmařené životy lidí, kteří možná tolik toužili žít pro budoucnost.

Žlutice - morový sloup
Žlutice – morový sloup