O nás

E-obzor je internetový magazín se zaměřením na národní geografii.

Smyslem magazínu je nabídnout hodnotovou orientaci širokému okruhu návštěvníků portálu. Záměr a cíl je zřejmý, proto všichni koho stránky osloví, mají možnost podílet se na jejich podobě a obsahu. I Vy se můžete stát spolutvůrci toho, co pro Vás znamená emoce skrytá v pojmu „národní“.

Máte něco, čím byste chtěli oslovit ostatní nebo nás chcete podpořit i jinak? Pak nás kontaktujte. E-obzor může být i Váš.

Slovo editora

Příroda a láska jsou na první pohled dvě rozličné věci a přitom mají mnoho společného. Jsou tak křehké, krásné, opojné a okouzlující. Způsobí li člověk něco zlého, často říká „jsme jen chybující lidé“, na druhou stranu se vydává za pána tvorstva a říká: „ čas vše napraví “.

Ale je tomu opravdu tak? Příroda si prý pomůže sama. S oběma je to však stejné. Když je máme, bereme je jako příjemnou součást života. Co když je ale ztrácíme? Ty silné a pravé se skutečně zregenerují a jsou mnohdy silnější než ty předtím, i když to často vyžaduje dlouhý čas. Pečujme proto o ně jako o vzácné květinky. Hýčkejme je a opatrujme, ať nám nenávratně nezahynou. Ať nám nezmizí jako 762 živočišných druhů za posledních 500 let, a nezbudou jen jako memento na archivních fotografiích. Máme být na co pyšní. Jen se někam vytratilo lidské cítění a hrdost na to, co dokázali generace našich předků, ale i na to co umíme a dokážeme my, současníci, kteří dnes pracujeme na odkazu pro ty, kteří přijdou po nás.

Známe tak doby zlé, ale i časy lepší. Dnešní dobu žije každý z nás podle svých možností a schopností. Příroda je živý organizmus a dopadají na ni všechna rozmarná rozhodnutí člověka. Chraňme vše, co nám umožňuje žít! Je pravděpodobně pět minut po dvanácté. Každý z nás může přispět k tomu, aby se člověk přiklonil zpět k přírodě a žil tak, jako v minulosti v souladu s ní aniž by musel slevit ze svého pohodlí. Respektujme potřeby přírody. Každý z nás mějme vědomí odpovědnosti za budoucnost a řiďme se heslem, které se stalo mottem časopisu OBZOR. Kdo z vás si v poslední době všiml, jak omamně voní kvetoucí lípy, nebo mravence lopotícího se s břemenem v každodenním zápase o přežití? Bzukot včel už nikdo z nás málem nevnímá. A proč? Není čas. Albert Einstein řekl: „Lidstvo zahyne do čtyř let, pokud ze země zmizí včely“. Mýlil se? Žít stojí za to. Náš čas je vyměřen. Je dán zrozením a smrtí. A je na nás, jak naložíme s dobou mezi těmito dvěma mezními body. Udělejme tedy vše pro to, abychom dokázali, že jsme nežili nadarmo, a mohli žít i ti, kteří přijdou po nás!

Radek Tomášek