Ostříží zrak

Poštolka s ulovenou ještěrkou
v pátravém letu
v pátravém letu

Mít „ostříží zrak“ je touha či přání mnoha lidí.

poštolka na pozorovatelně
poštolka na pozorovatelně
sledující okolí
sledující okolí

Co to však je ten“ostříží zrak“? Toto rčení je spojováno se zrakem dravých ptáků. Ostříž obecný je jedním z nich. Všichni dravci disponují velice výkonným zrakem a schopnost jejich vidění je mimořádná. Posuďte sami. Tedy již zmíněný ostříž svou kořist vidí na stovky metrů. Jsou však dravci, jejichž zrak je ještě výkonnější. Orlové dokáží sledovat svou kořist ze vzdálenosti až 6,5 km. hnízdění ve starém vraním hnízdě

Jiný draveček, všem dobře známý tím, že při pátrání po kořisti zůstává stát na jednom místě a jakoby zavěšen na niti se třepotá, není nikdo jiný, než poštolka obecná. Krásný dravec kromě toho, že svou kořist (myš a pod)spolehlivě vidí ze vzdálenosti až 1600 m. má ještě jednu neuvěřitelnou schopnost. Dokáže vidět i cestičky hlodavců vytvořené jejich močí. Poštolce to umožňuje z výšky přesně určit ty, po kterých se hlodavci nejvíce a nejčastěji pohybují a tam si na ně počkat. Nic netušící oběť je tak téměř jistě odsouzena k tomu, stát se dravcovým úlovkem. Stane se tak v okamžiku, kdy se dravec z třepotavého letu spustí střemhlav k zemi. Často je pak slyšet zapištění ohlašující hlodavcův konec.

poštolčí snůžka
poštolčí snůžka
malé poštolky v hnízdě
malé poštolky v hnízdě

Schopnost mimořádně dokonalého vidění je dravcům umožněna díky stavbě jejich oka. Na rozdíl od jiných mají dravci plochou rohovku, na ní dopadají světelné paprsky rovnoměrně v celé ploše. Mimořádně elastická čočka umožňuje dokonalé zaostření. Posazení očí poskytuje dravcům plastický obraz, což zlepšuje jejich orientaci. Oči dravců pracují jako zoomovací objektivy. A to je onen „ostříží zrak“.

mladá poštolka obecná
mladá poštolka obecná
Odlet od hnízda
Odlet od hnízda