Včelojed lesní

Včelojed lesní (Pernis apivorus) je zcela zvláštním potravně specializovaným zástupcem řádu dravců (Accipitriformes), který se živí především různými druhy vos a zejména jejich plodem,...

Český fousek

Český fousek je naše národní plemeno psa. Jde o rasu hrubosrstého ohaře, který byl čistokrevně chován již za dob Rakousko - Uherska kolem roku 1882. První zprávy...

Divoký svět rostlin II

Je to svět, ve kterém mnoho zůstává skryto či utajeno lidskému zraku stejně tak, jako v říši hmyzu. Svět zahrnující statisíce druhů rostlin a...

Relikviář svatého Maura

Relikviář byl zhotoven pravděpodobně v letech 1225 – 1230 na žádost benediktinského opatství ve Florennes v Belgii pro ostatky sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Jana Křtitele. Po celá...

Včela medonosná (Apis mellifera L.)

Na naší Zemi se objevila před 25 miliony let a nebyla to náhoda. Ze zeměpisu každý ví, jak Země vypadala v čase, kdy zemi vládli...

Morové sloupy – Černá smrt

Stojí, ano, stojí v tiché a neúčastné velebnosti jako němí svědkové dob minulých. Jsou pamětníky dob, kdy se Evropou valily nejen války, ale i morové epidemie....

Ryby

Známí, neznámí obyvatelé vodního světa. Odedávna přitahovaly lidskou pozornost. Pro mnohé národy či kmeny mají stejný význam jako obiloviny. Zvláště pro ty žijící v přímořských...

Socha sv. Starosty – Liberata

Jde o sochu portugalské princezny. Známé také jako Vilgefortis nebo Liberata. Tato se nachází v Zahrádkách u České Lípy. Stojí na pravé straně silnice ze...

Rozumíte tomu ?

Naše rodná planeta Země krouží vesmírem již několik miliard let. Z pohledu kosmického je to nemnoho. Z pohledu lidského života je to neskutečně dlouho. Vše mělo...

Pytláci a ti druzí

Zajímavé povídání se zástupcem lesního správce přerušil vtíravý tón telefonu. Revírník oznamuje, že při závodech v orientačním běhu závodníci objevili laň chycenou do oka. „Okař“,...