"Naději lidstva nehledejte ve vládách, národech či náboženstvích, ale v srdci člověka."
Albert Schweitzer

vcelari

Český svaz včelařů, o. s.
Křemencova 8, 115 24 Praha 1

www.vcelarstvi.cz
Tel.: +420 224 934 082
Fax:  +420 224 934 478
E-mail: info@vcelarstvi.cz

rydval

RYDVAL, a.s. , stavba a pronájem lešení
Ovocná 1065, 40502 Děčín

www.lesenirydval.cz
telefon:+420 604 216 698
kontaktní osoba:  Rydval Pavel, předseda
email: pavel.rydval@rydvalas.cz

kratochvilova

Ing. Renata Kratochvílová

osobní stránky – fotogalerie
www.renata.foto4fun.cz
email: r.kratochvilova@gmail.com

czechevents

CZECHEVENTS.NET

www.czechevents.net 
kontakt:Lubomír Novotný
email: czechevents.novotny@gmail.com

cechoaustralan

ČECHOAUSTRALAN, krajanský list
P. O. BOX 1008, HAWKSBURN
VIC 3142, AUSTRALIA

www.cechoaustralan.com
vydavatel/šefredaktor: Barbara Semenov
email: redakce@cechoaustralan.com

soupis

SOUPIS.cz 

. portál pro celoživotní vzdělávání
. pro dospělé, děti a mládež
. informace o vzdělávání a uplatnění na trhu práce
. inspirace pro volný čas
. vzdělávací kurzy a nabídky práce
. informace  z celé České republiky