Relikviář svatého Maura

Relikviář sv. Maura
Relikviář
Relikviář

Relikviář byl zhotoven pravděpodobně v letech 1225 – 1230 na žádost benediktinského opatství ve Florennes v Belgii pro ostatky sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Jana Křtitele. Po celá staletí byl předmětem uctívaným a pečlivě chráněným v dobách válečných konfliktů. Na konci 18. století však přestal být používán, zřejmě pro značné opotřebení a celkově neutěšený fyzický stav.

Silně poškozený relikviář koupil roku 1838 od církve Alfréd de Beaufort-Spontin, člen šlechtického rodu, který vlastnil panství i na území dnešní České republiky. Nechal ho opravit a po výstavě v Bruselu roku 1888 byl relikviář převezen do Bečova nad Teplou a umístěn v zámecké kapli sv. Petra.

Beauforté, jako šlechta loajální s nacistickým Německem, museli na základě dekretů prezidenta republiky opustit po 2. světové válce Československo. Patrně v té době uschovali relikviář sv. Maura do zásypu pod podlahu gotické hradní kaple Navštívení Panny Marie. Tam zůstal dlouhých 40 let zapomenut odbornou veřejností.

Relikviář sv. Maura
Relikviář sv. Maura

Teprve žádost jistého amerického občana o vyzvednutí blíže nespecifikovaného předmětu na neznámém místě a jeho vyvezení z republiky vzbudila zájem českých zainteresovaných kruhů. Tak začalo v červnu roku 1984 probíhat systematické pátrání tehdejší Federální kriminální ústředny, jejíž pracovníci v následujícím roce, 5. listopadu 1985, relikviář nalezli. Památka poškozená pobytem ve vlhké hlíně byla převezena z Bečova do Prahy a tam v průběhu následujících let postupně uložena na několika místech. Teprve po roce 1989 bylo možné vyjasnit majetko-právní vztahy a následně zahájit systematické a velmi náročné restaurátorské práce, které trvaly celých 11 let.

Relikviář – čelní pohled

Od května roku 2002 je zrestaurovaný relikviář vystavován na zámku v Bečově nad Teplou nedaleko Karlových Varů. Historickou hodnotu tohoto předmětu nelze vyčíslit, v České republice je jedinou památkou svého druhu.