Ryby

Okunek a hrouzek
Okounek, hrouzek a malý lín
Okounek, hrouzek a malý lín

Známí, neznámí obyvatelé vodního světa. Odedávna přitahovaly lidskou pozornost. Pro mnohé národy či kmeny mají stejný význam jako obiloviny. Zvláště pro ty žijící v přímořských a pobřežních oblastech. Zmínky o rybách nalezneme již v nejstarších kulturních památkách. Vypráví se o nich v bibli, ale i v textech Egypťanů, Chaldejců, Číňanů apod. Věda zabývající se naukou o rybách se nazývá ichtyologie a za jejího zakladatele můžeme považovat slavného Aristotela. Byl to právě on, kdo ve své době popsal 117 druhů ryb. Člověka nejvíce zajímají druhy, které jsou pro něj využitelné ať jako zdroj potravy, nebo k průmyslovému zpracování (rybí moučka, oleje, esence a další produkty).

Okounek, hrouzek a ouklejka
Okounek, hrouzek a ouklejka

Naši rybáři preferují druhy ryb, které jsou tzv. rybářsky využitelné. Jednak pro sportovní lov na udici a dále rybí velkochovy pro tržní účely (každý dobře zná např. vánočního kapra). Z tohoto pohledu je dlouholetý výčet druhů ryb dán a je téměř neměnný. Vždyť se jedná až na výjimky o druhy dobře známé. Dají se dnes koupit běžně i v supermarketech. Kdo by neznal lína, kapra, štiku, sumce, candáta, ryby lososovité a některé další byť nepůvodní druhy, jakými jsou amur či tolstolobik.

Okunek a hrouzek
Okunek a hrouzek

Voda však bývá obsazena i dalšími druhy, které jsou pro mnoho rybářů jen druhy nepěkně nazývanými jako neušlechtilé (ta lidská samolibost). Jmenujme třeba plotici, cejny, okouna, jelce nebo podoustve. Ani to však není vše. Ve vodách lze objevit další druhy, které nepozná 80% běžných rybářů, o veřejnosti ani nemluvě. Je to taková rybí droboť, bez níž by však život ve vodě měl docela jistě jinou podobu. Některá jména se mohou zdát povědomá, ale jaká konkrétní rybička se za nimi schovává, to si vybaví málokdo. Jedná se totiž o druhy unikající pozornosti ať již svou velikostí, tak způsobem života. Přitom mnohé z nich jsou více něž zajímavé a zároveň krásné. Posuďte to s námi.

Ouklej
Ouklej

Třeba hrouzek. Je zastoupen hned čtyřmi druhy, nebo hořavka duhová, mřenka mramorovaná, slunečnice pestrá, drsek větší a menší, piskoř pruhovaný, sekavec písečný. A co takhle blatňák tmavý či koljuška tříostná? Ta je sice zavlečeným druhem, avšak lze ji považovat za zdomácnělou. Tak co znáte je? Vidíte i tyto rybky neuctivě zvané plevelné, mají ve vodě své nezastupitelné místo. Některé z nich jsou dokonce zákonem chráněné, neboť se stávají stále vzácnějšími. Jsou nejen součástí potravního řetězce a čističi vody, ale jsou i jejím nenahraditelným oživujícím činitelem rozšiřujícím druhovou rozmanitost.

Sportovní rybolov má svou historii a tradici. S postupem času došlo ke změnám rybářských pravidel. Těžko si dnes někdo dovolí způsob lovu praktikovaný třeba před 50 lety. I náčiní doznalo viditelných proměn. Jen vášeň a romantika osamělosti rybářových rán a večerů na březích vody zůstala. Bude nadále lákat a přitahovat milovníky těchto chvil stejně tak, jak je mistrně zachycoval na svých fotografiích známý fotograf Sláva Štochl.