Socha sv. Starosty – Liberata

sv. Starosta - Zahrádky

Jde o sochu portugalské princezny. Známé také jako Vilgefortis nebo Liberata. Tato se nachází v Zahrádkách u České Lípy. Stojí na pravé straně silnice ze Zahrádek na Jestřebí, blízko Novozámeckého rybníka. Jedná se o barokní plastiku z r. 1705, u níž se autor prokazatelně inspiroval sochou sv. Starosty, známé z pražské Lorety. Socha představuje ukřižovanou dívku s plnovousem. Podle pověsti jí dal ukřižovat její otec za to, že si vymodlila plnovous, aby se nemusela vdát za pohanského ženicha. Legenda však vznikla až v době kultu sv. Starosty. Legenda dále praví, že věnovala zlatý střevíc chudému hudebníkovi. Ten však byl obviněn z krádeže a od hrdelního trestu jej zachránil jeden ze zázraků sv. Starosty. I když je mučednice patronkou postižených a „osvobozující“ od těžkostí, její kult se v Čechách příliš nerozšířil.

sv. Starosta - Zahrádky
sv. Starosta – Zahrádky