STOPY – FAKTA – SVĚDECTVÍ

Fi-156_2 -Štorch

Tímto příspěvkem zavádíme cyklus novodobých dějin naší země. Věříme, že v mnohém přineseme nová a překvapivá zjištění, která ne vždy musí být v souladu s dosud uváděnými fakty.

 Proč Američané nemohli najít generála Schörnera.

V okolí Děčínského Sněžníku ve dnech 24. až 27. dubna 1945 odpočívala divize ROA (Ruská Osvobozenecká Armáda-pozn. redakce) gen. Buňačenka. Dne 27. 4. 45 divizi navštěvuje v pověření maršála Schörnera generálleutnant von Natzmer, velitel štábu armády Mitte. V těchto dnech přes Sněžník ustupovaly jednotky Wehrmachtu a holandské oddíly SS. Generálleutnant von Natzmer tlumočí Buňačenkovi rozkaz maršála k přesunu divize směr na Brno a k okamžitému nasazení proti postupujícímu nepříteli. Generál Buňačenko naoko souhlasí. V žádném případě ale nesouhlasí s přepravou po železnici, argumentuje, že chce divizi udržet pohromadě. Tuto odpověď Natzmer bere jako souhlas a odjíždí ze Sněžníku. Následně Buňačenko dává příkaz k pochodu směr Teplice.

V Hradci Králové přistává nový velitel Luftwaffe Robert Ritter von Greim, doprovázený svou milenkou, leteckým esem Hannou Reitsch se zprávou od Dönitze pro Schörnera ve Velichovkách.

Schörner je ve Velichovkach a dohlíží na ošetření zraněné nohy von Greima, hovoří spolu o odletu z bombardovaného Berlína a o přepravě Hitlera s Ju52/3m. Přistávalo by se těsně nad Braniborskou bránou. Současně z Flesenburgu přiletěl opět od Dönitze K. H. Frank k jednání se Schörnerem.

Ve 21.40 hod. velitel Waffen – SS v Protektorátu Čechy a Morava Carl von Pückler – Burghauss zasílá 05. 05. 45. do štábu Heeresgruppe Mitte, který sídlí ve Velichovkách, žádost o letecký útok na Prahu.

Robert Ritter von Greim s Hannou Reitsch odlétají s informacemi od Dönitze pro Kesselringa do Grazu v letadle Do 217 (proto se Schörner nemohl už s Kesselringem setkat, jak se někde uvádí).

Gen. Shörner 1 z prava
Gen. Shörner 1 z prava

Na Děčínském Sněžníku přistává s letadlem Fi156 Ferdinand Schörner. Se štábem se ubytuje v dnešní budově SČE na Teplické ul. ve 2. patře a přebírá přímé velení při přípravě obrany města Děčín.

V Plzni přistál zástupce oddělení G3 z V. sboru, podplk. R. H. Pratt. (Je to ten Pratt, co má být pohřben někde v okolí Vilsnice? Nebo je to shoda jmen?) Jeho úkolem bylo setkat se s Schornerem. Pravděpodobně měli nekvalitní nebo starou informaci o tom, že Schörner se nachází ve Velichovkách. Spolu s průzkumnou jednotkou B23 mjr. Carla Dowda se vypravili ještě ten den večer přes Prahu do Velichovek. Maršála tam nenašli – selhání tajných služeb, ale o tom se nemluví. Viz. následující den 7. 5. ráno, kdy si Američané mysleli, že budou mít už Schörnera v Plzni. Proto tam přistála Dakota s rozkazem od Dönitze, ale ten den byl Schörner v Děčíně.

Ve 20. hod. přistává na letišti v Plzni v doprovodu Američanů plk. generál. štábu ve Flensburgu Wilhelm Meyer – Detring s rozkazem od Dönitze určeným pro Schörnera. Američané zmatkují a usuzují, že maršál je v Praze a řídí tam bojové akce. Pravděpodobně vycházejí ze zajištěné žádosti z 05. 05. 45 od Carla von Pücklera- Burghausse, zajištěné ve Velichovách .

Maršál odjíždí s kolonou směr Žatec.

Pobývá na letišti v Žatci.

Schörner nastupuje do letadla Fi156 a s pilotem por. Plockem přistává v Rakousku u Mittersillu.

Buňačenko 3 z prava
Buňačenko 3 z prava
Buňačenko ve štábu
Buňačenko ve štábu

 

 

 

 

 

 

Toto je sled událostí zahrnující časový úsek od 27. 4. 1945 do 9. 5. 1945.

Pozn.redakce: Zpracováno podle faktografie K. Bauera