Sysel obecný – (Spermophilus citellus) kriticky ohrožený druh.

Dovádění
Siesta

Sysel obecný je hlodavec patřící do čeledi veverkovitých (Sciuridae). Je jediným zástupcem tzv. zemních veverek u nás. Sysli jsou zvířátka nesmírně čiperná s denní aktivitou. Jsou to velmi energičtí a zvědaví neposedové. Při své aktivitě se řídí především zrakem. Nepřekvapuje proto, vidět je často jak panáčkují a zvědavě sledují okolí. Tyto pózy jsou často velmi legrační tím, jak při tom „důležitě“ vypadají.

Na stráži

Syslům vyhovují rovné přehledné plochy s nízkou či téměř žádnou vegetací. V minulosti to byly biotopy stepí anebo obhospodařované pastviny. Rádi obývali také meze a náspy úvozových cest. V dnešní době jim vyhovují například letištní plochy a oblíbili si i golfová hřiště. Je ale potřeba se zmínit o tom, že i v dnešní době se na našem území nachází několik přírodních lokalit, kde sysli našli útočiště. Sysli jsou velmi společenští a z tohoto důvodu tvoří kolonie, které mohou čítat i mnoho set jedinců. Osobně jsem sysly fotografoval v kolonii, v níž se nachází mnoho desítek jedinců. Dospělí si v kolonii vytváří vlastní teritorium. V jeho středu si budují noru se šikmým vchodem, obytným prostorem, spižírnou a několika bezpečnými únikovými východy. Sysli si obvykle budují v okolí hlavní nory i několik záložních doupat, kam se uchylují v případě vyrušení či nebezpečí. Živí se převážně semeny a rostlinnou stravou. Nepohrdnou však ani nějakým tím „proteinem“ v podobě různého hmyzu. V lících mají syslové vaky, v nichž dokážou přenášet potravu do svých zásobáren. Odtud asi rčení „ syslit“.

Příživník

Jsou to také opravdoví spáči. K tzv. zimnímu spánku neboli hibernaci se ukládají již v časném podzimu. V něm stráví čas až do jara. Pro toto období si však vytvářejí tukové zásoby, které mohu činit až 1/3 váhy zvířete. Ze zimního spánku se probouzejí v okamžiku, kdy teplota půdy dosáhne rozmezí 6-8 st. Brzy na to již nastává období páření, po kterém samičky rodí až 8 holých mláďat. Stává se tak přibližně po 25 – 28 dnech březosti. Mláďata začínají opouštět noru a poznávat svět po čtyřech týdnech života, kdy se postupně osamostatňují a usazují na vlastním teritoriu. Bývá to dál od rodné nory. Pohlavně dospívají v následujícím roce.
Sysel obecný je rozšířen v jihovýchodní a střední Evropě. Česká Republika je jeho nejzápadnější a nejsevernější výspou jeho rozšíření. V minulých časech byl sysel na našem území hojně rozšířen, ale i huben jako zemědělský škůdce. Dnes se jeho stavy rapidně snížily a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Na našem území se sice nachází na několika lokalitách. Ty jsou však od sebe tak vzdáleny, že se jednotlivé populace nemají šanci setkat. Sysel obecný je kriticky ohroženým druhem nejen české, ale i evropské fauny a proto se již od roku 2005 u nás připravuje a postupně rozbíhá program na jeho záchranu. Sysli jsou zářným příkladem toho, jak by mohlo a mělo vypadat a fungovat společenství jednoho živočišného druhu.

Mládě
Zvědavost

 

 

 

 

 

 

Pozn. Autora: Sysli jsou nebývale roztomilí tvorečkové, při jejichž pozorování se rychle zapomíná na lidská trápení a ubíhá čas. Jsem přesvědčený, že ten, kdo nepozoroval sysli, neví co je radost ze života.