Vesmír

... prostor v němž se skrývají mnohá tajemství, záhady a překvapení

Komety-kosmičtí poutníci s ledovým srdcem.

Těchto těles, pamětníků doby před pěti miliardami let jsou miliony. Jsou zbytkovou hmotou, která zmrzla při procesu, kdy se z gigantického mračna plynů a prachových částic tvořilo slunce a ostatní planety. Vlivem jejich gravitace byly komety zahnány mimo sluneční planetární systém až  na jeho samotný okraj. Kometa, složená ze sněhu, kamení a ledu se pohybuje mezihvězdným prostorem rychlostí  přes 72 000 km za hodinu. Při své cestě se některá z komet občas dostane do gravitačního pole hvězdy, nacházející se v její dráze. To má za následek  odražení komety směrem ke středu  sluneční soustavy a její následný pohyb po nebývale protáhlé eliptické dráze okolo slunce. Co se stane ve chvíli, kdy se kometa blíží ke žhnoucímu slunci? Její jádro, dosahující velikosti i tisíce kilometrů v průměru, se začne ohřívat, a vytvoří se ohon složený ze žhavých plynů a částic prachu. Ten je příčinou, že je existence komety odhalena. I když může vzniknout dojem, že přiblížení se komety ke slunci bude důvodem jejího okamžitého explozivního zániku, ve skutečnosti jí hmota jádra vydrží na desítky, stovky i tisíce návratů ke slunci. Záleží na tom, jak velká kometa je. Může ale zaniknout docela neslavným způsobem. Třeba nárazem do jiného kosmického tělesa nebo i planety. Podobný úkaz zachytily satelity v roce 1994. Tehdy kometa  Schoemaker –Levy 9 explodovala v gravitačním poli Jupitera. Její zbytky po oběhu slunce dopadly na Jupiter a vyvolaly výbuch, který by uvolněnou energií předčil výbuch všech nukleárních zbraní světa. Zánik komety  Schoemaker-Levy 9 byl nejpůsobivějším kosmickým úkazem jaký kdy mohlo lidstvo pozorovat, (zatím).

 

Kometa Hale- Bopp
Kometa Hale- Bopp

 

Mlhovina - Mravenec
Mlhovina – Mravenec
Mlhovina v Orionu
Mlhovina v Orionu

Večerní obloha Dnešní doba příliš nedovoluje díky „světelnému smogu“ pozorovat byť pouhým okem večerní anebo noční nebeskou klenbu nad našimi hlavami. V minulosti tomu bylo zcela jinak a pohledy na noční oblohu byly často důvodem pro šíření různých zvěstí, fám, a třeba i šťastných zpráv, jak tomu bylo v případě  zvěstování příchodu Mesiáše. I jeho příchod oznámila hvězda na nebi. Dnes se s jistotou ví, že se jednalo o kometu. Pokud to podmínky dovolí zvedněte hlavu k noční obloze, zahleďte se do kosmického prostoru a představte si jak vypadá vesmírná pouť „ledových tuláků“. V nekonečných prostorech, kterými putují, míjí děje, které ještě dlouho zůstanou lidstvu odepřeny poznat či vidět.

Sluneční protuberance
Sluneční protuberance