Vlk – obávaný zabiják nebo fascinující šelma?

Vlčí hrátky

 

Malé vlče
Malé vlče

Vlk (canis lupus)

Dávno jsou pryč doby, kdy se českou krajinou neslo vytí vlků: děsivý hrdelní zvuk, při němž běhá mráz po zádech a fantazie pracuje na plné obrátky. Je tomu tak proto, že tato obdivuhodná šelma byla u nás nesmyslně vyhubena. Neznalost a pověry vykonaly své na populaci “českých“ vlků. Poslední vlk byl u nás zastřelen v boubínském polesí r. 1756. Jednotliví vlci, migrující přes naše území, se zde objevovali i později. Takový osamělý vlk, byl zastřelen r. 1963 na Chebsku, další o několik let později r. 1980 na území Českého lesa. V r. 1976 pronikla na naše území z bavorské strany menší smečka vlků, byla však myslivci postřílena. Od 90. let 20. století se vlci pravidelně objevují na území Beskyd a Javorníků, a to především díky zvyšování jejich populace na Slovensku. Vlk do přírody patří. Může být jejím ozvláštněním, ale v první řadě její nedílnou součástí. Nechybělo mnoho a vlci vyhynuli na celém evropském kontinentu. Vlci jako všichni predátoři pomáhají udržovat rovnováhu selekcí. To znamená, že loví staré,

Nečekané setkání
Nečekané setkání
Úlovek
Úlovek

nemocné či slabé kusy zvěře. V Anglii byl např. poslední vlk zabit v 16. století, v Irsku koncem 17. století. Na konferenci biologů ve Stockholmu r. 1973 bylo uvedeno, že ve Skandinávii zůstalo 60 – 75 vlků, na území Polska, Bulharska a Československa asi stovka zvířat. Ani současná situace není pro vlky příliš příznivá. Ještě dnes všude, kde se vlci objeví, vyvolají nepřiměřenou averzi. Přestože, dnes patří k chráněným druhům, jsou nezákonně loveni. Vlci přežili pronásledování, především díky své přizpůsobivosti. Jsou totiž vytrvalí, silní, odolní (a je – li to nutné, vydrží i několik dnů bez potravy), a velmi inteligentní. Mají vynikající zrak, sluch i čich. Za kořistí se vydávají v noci a loví na území, jehož hranice značkují močí. Na zimu se sdružují do smeček o 6 až 15 zvířatech. Ve smečce panuje železná kázeň, její členové se bez reptání podřizují vedení vůdce, nejsilnějšího a nejchytřejšího samce. Neposlušnost se tvrdě trestá. Vlci se dorozumívají především mimikou, držením těla či vydáváním různých zvuků. Přes vytí, kvílení, kňučení, bručení, vrčení až po ňafání a štěkot. Jsou schopni si takto předat i složitější zprávy. Například o blízkosti kořisti nebo nebezpečí. Život ve smečce umožňuje vlkům společný lov, útěk i obranu. Dnes jsou naše znalosti o životě vlků mnohem větší než v minulých stoletích. Lidé se snaží své napravovat, a tak jsou vlci na mnoha místech znovu vypouštěni do volné přírody.

Ve střehu
Ve střehu
Vyjící vlk
Vyjící vlk

Na Slovensku žije v současnosti okolo 100 kusů. Nejnovější zprávy uvádějí trvalý výskat vlků i u nás a to v oblasti Doks. Jedná se pravděpodobně o vlky, kteří k nám přišli z Německa. Není tedy vyloučené, že nastává doba, kdy po dlouhém čase na svých toulkách přírodu opět uslyšíme (to)vlčí volání.