Vosy zvané vosíci

Sociálně žijící vosy u nás patří do dvou podčeledí čeledi vosovitých, a to do podčeledi vos (Vespinae) a vosíků (Polistinae), a jistě je mezi námi jen málo jedinců, kteří by neměli s těmito zvířátky nějakou tu osobní zkušenost. Známá jsou i jejich hnízda, dovedně vystavěná z papíroviny, která mají většinou tvar uzavřené koule. To je většinou nutné zdůraznit, protože právě vosíci o kterých bude právě řeč, si stavějí hnízda zcela odlišná. Samička vosíka zakládá hnízdo buď sama, nebo ve spolupráci s dalšími samicemi. Má podobu jednoduchého plástu o poštu nanejvýš několika desítek buněk.

Vosík francouzský
Vosík francouzský
Vosík francouzský B
Vosík francouzský B

Ty jsou umístěny rovnoběžně vedle sebe a jsou přibližně dlouhé jako tělo vosíka. Celé hnízdo je připevněno jednou, nebo několika stopkami na nějaké rostlině, pod kamenem, uvnitř budovy, či pod skalním převisem tak, aby bylo chráněno před nepřízní počasí. Ústí buněk směřují víceméně dolů a stopka a vrchní část hnízda je impregnována výměšky slinných žláz vosíka. Materiál na stavbu hnízda získávají vosíci seškrabáváním kůry stromů, nebo zetleného dřeva. Pokud začne snášet do hnízda více samiček, dochází mezi nimi k soupeření, až jedna nabude vrchu a stane se královnou. Ostatním zakrní vaječníky a přemění se v dělnice, které však v případě úhynu královny mohou opět převzít její funkci. Vosíci jsou predátoři, kteří loví jiný hmyz a pavouky a rozkousanou potravou, zpracovanou do jakých si kuliček krmí své larvy. Imága lze však často zastihnout i na květech, kde sají nektar. Zajímavá je jejich schopnost udržet vhodnou teplotu v hnízdech tím, že přinášejí ve volátkách vodu, polévají jí plást a kmitáním křídel urychlují její odpařování, tak že se celý plást ochlazuje. Ve střední Evropě zastihneme nejčastěji vosíka francouzského (Polistes dominulus =gallicus) a dále pak vosíky Polistes bischoffi, Polistes nimra a Polistes biglumis.

Vosík francouzský  G
Vosík francouzský G
Vosík francouzský  F
Vosík francouzský F
Vosík Polistes nimpha
Vosík Polistes nimpha
Vosík francouzský E
Vosík francouzský E

V hnízdech vosíků parazitují někdy pravosíci rodu Sulkopolistes, jejichž samice zabijí nebo zaženou královnu vosíků a dělnice si podmaní k výchově vlastního potomstva. Poměrně často se v literatuře setkáme s tvrzením, že vosíci mají žihadlo tak slabé, že jen stěží pronikne lidskou pokožkou. Z vlastní zkušenosti musíme podotknout, že to není pravda. Vosík bodnout dovede, ale způsobí jen velice krátkou palčivou bolest, která obvykle bez otoku a dalších komplikací za několik okamžiků pomine.

Vosík francouzský C
Vosík francouzský C
Vosík francouzský  D
Vosík francouzský D