Zasazení památného stromu – národní tradice

Ke 200. výročí zahájení školní výuky školy v Markvarticích u Děčína, žáci této školy společně s učiteli zasadili v areálu u školy památný stromek. Jako symbol byla vybrána staroslovanská oskeruše. O jejím původu, využití a významu všem přítomným přednesli krátký výklad žáci z 8. ročníku.

Historický akt byl podpořen webovým magazínem www. e-obzor.cz, který zajistil stromek jako dar od firmy JUKKA v Ostrožské Nové Vsi. I když akce netrvala déle než hodinu, bylo zjevné, že zanechala v účastnících hluboký dojem. Věřme, že nejen v dětech zůstane vzpomínka na významný počin a že „jejich“ strom ve školní zahradě bude úspěšně růst pro radost současné a na památku budoucích generací.

Mgr. Magda Petrášková, zást. ředitele ZŠ a MŠ Markvartice

03